EDT NEWS on-line

Kalendář

Club Santo Caballero

Tuning club Santo Caballero

ČLEN ROKU 2011

Pravidla 2010

Kdo v soutěži zvítězí? Členem roku se stává takový člen, který se nejvýznamnější měrou zasazuje o rozvoj a propagaci klubu, vzorně ho reprezentuje a je v klubu oblíben. Mimo to se vyhlašují i vítězové dílčích kategorií - řádný člen, sympatizující člen, nejlepší EDT girl, nejlepší v práci pro klub, nejlepší v účasti na akcích, nejoblíbenější člen, nejlepší nováček a cena prezidenta.
Kdo se ji účastní? Do soutěže o člena roku jsou automaticky zapsání všichni řádní,  sympatizující členové klubu i EDT girl.
Kdy soutěž probíhá? Soutěž probíhá v průběhu celého roku, vyhlášení vítěze proběhne na oslavě Silvestra 2011 (bude-li) nebo na výroční schůzi 2012.
Co se dá vyhrát? Hlavní cenou jsou členské poplatky na rok zdarma, uznání a prestiž.
Jak soutěž probíhá?
Každý člen v soutěži získává body ve čtyřech kategoriích, kterými jsou:
-          Hlasování ostatními členy klubu - v této kategorii se dá získat nejvíc bodů - vítěz může získat až tolik bodů, kolik je členů v klubu x10.
-          Celoroční práce pro klub, aktivita člena v oblasti rozvoje klubu a jeho propagace - možnost získání až 180 bodů - nezapomeňte, že i při 50 bodech se dá zamíchat pořadím.
-          Účast na schůzích a srazech - seznam schválených srazů najdete na http://edtnews.wgz.cz
-          Placení příspěvků.
K vítězství je pravidelně třeba dosáhnout více než 240 bodů.
O průběhu soutěže bude průběžně informováno na http://edtnews.wgz.cz v sekci „Člen roku 2011“
Hlasování
Hlasování se uzavírá 30.listopadu 2011, do 15.prosince budou zveřejněny výsledky. Hlasovat můžete po celou dobu trvání soutěže, své hlasy můžete jednou změnit. Jak samotné hlasování probíhá?
Každý člen nominuje 3 jiné členy (nesmí sebe) podle vlastního uvážení. Hlasující by měl přihlédnout k zásluhám nominovaných, tato část soutěže je však čistě subjektivní, takže můžete volit své kamarády. Tyto 3 členy seřadí na první, druhé a třetí místo. Tito poté dostanou za každé první místo 10 bodů, za každé druhé 8 a za každé třetí 6 bodů.
Práce pro klub
Body každému členovi včetně sebe přiděluje prezident klubu podle níže metodiky, jež musí předložit každému členovi na vyžádání. Každý člen může v jednom měsíci obdržet maximálně 15 bodů. Získání bodů bude vždy odůvodněno, proti odůvodnění se může kdokoliv, komu se nezdá odvolat - obhajoba proběhne na následující schůzi. Body budou zapsány vždy v polovině a na konci měsíce. Body se každému členovi udělují zpětně i v měsíci, ve kterém do klubu vstoupil.
 
 
Účast na akcích a srazech
Za účast na schůzi člen obdrží 2-3 body, za účast na veřejném srazu (třeba Doksy, Mimoň) 10 bodů, za účast na klubovém srazu 15 bodů - účast na veřejném srazu se dokládá svědectvím nebo fotografiemi. Na účast ve zde nepopsaných akcích bude včas vypsán počet bodů, které je možné získat. Za omluvenou neúčast na schůzi se připíše 1 bod.
Placení příspěvků
Tato kategorie podléhá pokladníkovi, který bude jednou za tři měsíce informovat o zpožděných platbách.
 
Žádné komentáře
 
EDT prezidium 2009, published by mole.first