EDT NEWS on-line

Kalendář

Club Santo Caballero

Tuning club Santo Caballero

Informace o EDT

Členské poplatky

Minimální členské poplatky jsou stanoveny takto:

Řádní členové: 250 Kč / rok*

Sympatizanti: 50 Kč / rok**

Poplatky jsou splatné do každoročně do konce ledna, případně do dvou měsíců od vzniku členství, a to na účet číslo: 238607099/0300, účet veden u ČSOB.

Jako variabilní symbol vždy uveďte své datum narození!!! (Př. narozen 1.ledna 1990 - v.s. 01011990)

* v ceně: roční členství v klubu, větší slevy na akce pořádané či spolupořádané EDT, slevy u partnerů EDT, klubový znak na vůz (samolepka), členská karta. Zaplacením členských příspěvků přispíváte na provoz webu a pořádání akcí. Řádný člen se může podílet svým hlasováním na řízení klubu, může být volen či může volit do orgánů sdružení.

** v ceně: roční členství v klubu, menší slevy na akce pořádané či spolupořádané EDT, slevy u partnerů EDT, klubový znak na vůz (samolepka). Zaplacením členských příspěvků přispíváte na provoz webu a pořádání akcí.

Žádné komentáře
 
EDT prezidium 2009, published by mole.first