EDT NEWS on-line

Kalendář

Club Santo Caballero

Tuning club Santo Caballero

Informace o EDT

Přihláška za člena

EDT o.s._přihláška.pdf, (35.9kB)

NOVINKA!! ELEKTRONICKÁ PŘIHLÁŠKA K VYPLNĚNÍ ZDE

Přihláška za člena - volně ke stažení.

Přihlášku lze podat ve formátu .pdf na edt@email.cz nebo jednomu z územních odpovědných členů dle místa svého bydliště.

O přijetí či nepříjetí bude rozhodován dle Stanov.

 
EDT prezidium 2009, published by mole.first