EDT NEWS on-line

Kalendář

Club Santo Caballero

Tuning club Santo Caballero

Informace o EDT

Stanovy o.s.

STANOVY.pdf, (4.1MB)

Stanovy Every Day Tuning Club, o.s.

Nejdůležitější změny:

1) Členem klubu se může stát osoba starší 15-ti let. Vlastnictví vozu není podmínkou. (čl. IV, bod 1)

2) Řádným členem klubu se může stát osoba starší 17-ti let, působící v klubu nejméně 3 měsíce jako sympatizant. (čl. IV, bod 4)

3) Průkaz (členská karta) se vydává pouze řádným členům. Sympatizanti obdrží elektronické "Potvrzení o členství" (čl. IV, bod 5)

4) Hlasovácí právo a právo být volen do orgánů mají pouze řádní členové. (čl. IV, bod 12)

5) Řádný člen má povinnost alespoň 2x ročně se zúčastnitn Členské schůze. Sympatizant tuto povinnost nemá. (čl. IV, bod 15i)

6) Je stanovana funkce "Oponent" - člověk, jež příjímá stížnosti a hájí zájmy členů proti předsednictvu klubu. Oponent je kontrolním orgánem. Oponenta volí členové klubu. (čl. V, bod 3)

7) Klub je rozdělen do územních sekcí - Centrála a Sever (prozatimně jmenovaný odpovědný člen Bumbrlik), Západ (odpovědný člen Foromen), Střed (odpovědný člen mole.first). Do sekce jsou členové řazení dle svého místa bydliště. (čl. VI, bod 6)

 
EDT prezidium 2009, published by mole.first