EDT NEWS on-line

Kalendář

Club Santo Caballero

Tuning club Santo Caballero

Informace o EDT

VIZE 2010

NAŠE VIZE 2010

 

My, klub Every Day Tuning chceme…

 

BÝT OTEVŘENÍ vůči všem členům klubu bez rozdílu.

Nikdy nezatajovat, co se v klubu děje. Informovat všechny a dát všem možnost volby. Vyslechnout každého a být každému nápomocný.

 

SPOLEČNĚ K CÍLI, na kterém se všichni podílíme celým srdcem.

Vytvořit trvalou hodnotu v podobě organizace, která přetrvá, která bude žádaná a bude mít dobré jméno. Vytvořit tradici v podobě malých a středně velkých akcí s přátelskou a svéráznou atmosférou. A vytvořit to především s pomocí všech, tak, aby si každý mohl říct „Je to i moje zásluha.“

 

SJEDNOCOVAT lidí se společným zájmem – motorismem.

Nabídnout klub všem, které motorismus, ať již auta, tuning či prostě jen řízení baví. Spojit je a dát jim nové přátele.

 

BAVIT se životem, našimi koníčky, a především s přáteli.

Hodiny a hodiny si povídat o tuningu, společně na něm pracovat. Večery trávit u grillu či na bowlingu a příjemně se bavit až do rána.

 

VZDĚLÁVAT členy tak, jak je to bude bavit.

Navštěvovat muzea související s motorismem, podívat se do výroby. Pořádat setkání s odborníky a přinášet nové informace.

 

VYCHOVÁVAT z členů klubu dobré a zodpovědné řidiče.

Ukázat jim, jak se na silnici chovat, co dělat pro co nejbezpečnější jízdu. Vštípit myšlenku, že na silnici nejsme sami.

 

SETKÁVAT SE na námi pořádaných, ale i dalších akcích.

Potkávat se na desítkách akcí a takové akce pro sebe i pro ostatní vyrábět.

 

a BÝT OPRAVDOVÝM TÝMEM!

Nejde nám o kvantitu, ale zároveň nikomu nebráníme stát se členem EDT a zažít spoustu pohodových a nezapomenutelných zážitků!

Na sestavení VIZE 2010 se podíleli:

Bedlickaa, Bumbrlik, Foromen, Lucky, Pešír, Sinius, Tequii

VIZE 2010 vznikla pod vedením mole.firsta

Žádné komentáře
 
EDT prezidium 2009, published by mole.first