EDT NEWS on-line

Kalendář

Club Santo Caballero

Tuning club Santo Caballero

Úvodní strana

Vize 2010

NAŠE VIZE 2010

 

My, klub Every Day Tuning chceme…

 

BÝT OTEVŘENÍ vůči všem členům klubu bez rozdílu.

Nikdy nezatajovat, co se v klubu děje. Informovat všechny a dát všem možnost volby. Vyslechnout každého a být každému nápomocný.

 

SPOLEČNĚ K CÍLI, na kterém se všichni podílíme celým srdcem.

Vytvořit trvalou hodnotu v podobě organizace, která přetrvá, která bude žádaná a bude mít dobré jméno. Vytvořit tradici v podobě malých a středně velkých akcí s přátelskou a svéráznou atmosférou. A vytvořit to především s pomocí všech, tak, aby si každý mohl říct „Je to i moje zásluha.“

 

SJEDNOCOVAT lidí se společným zájmem – motorismem.

Nabídnout klub všem, které motorismus, ať již auta, tuning či prostě jen řízení baví. Spojit je a dát jim nové přátele.

 

BAVIT se životem, našimi koníčky, a především s přáteli.

Hodiny a hodiny si povídat o tuningu, společně na něm pracovat. Večery trávit u grillu či na bowlingu a příjemně se bavit až do rána.

 

VZDĚLÁVAT členy tak, jak je to bude bavit.

Navštěvovat muzea související s motorismem, podívat se do výroby. Pořádat setkání s odborníky a přinášet nové informace.

 

VYCHOVÁVAT z členů klubu dobré a zodpovědné řidiče.

Ukázat jim, jak se na silnici chovat, co dělat pro co nejbezpečnější jízdu. Vštípit myšlenku, že na silnici nejsme sami.

 

SETKÁVAT SE na námi pořádaných, ale i dalších akcích.

Potkávat se na desítkách akcí a takové akce pro sebe i pro ostatní vyrábět.

 

a BÝT OPRAVDOVÝM TÝMEM!

Nejde nám o kvantitu, ale zároveň nikomu nebráníme stát se členem EDT a zažít spoustu pohodových a nezapomenutelných zážitků!

Na sestavení VIZE 2010 se podíleli:

Bedlickaa, Bumbrlik, Foromen, Lucky, Pešír, Sinius, Tequii

VIZE 2010 vznikla pod vedením mole.firsta

Žádné komentáře
 
EDT prezidium 2009, published by mole.first